THEME

traffic light xiumin is having a hard time making a heart

#xiumin  #tao  

130817 xiudance<3

#xiumin  #exo  #minseok  #growl  #gif  #d*  

i really like your face >_<

#xiumin  #face  
#xiumin  
#xiumin  #kim minseok  #oh...  
#xiumin  #cute  

When Minseok was laughing (*/▽\*)

#so freakin cute  #dying  #bye  #xiumin  

xiumin’s sexy thigh

#gooood job jongdae  #xiumin  #chen  #xiuchen  

131219 xiudance<3

#kim minseok  #lay  #xiulay  #exo  #exo-m  #gif  #d*  #xiumin  

130612 xiudance<3

#xiumin  #kim minseok  #exo  #exo-m  #wolf  #gif  #d*